ทำความรู้จักกับยางเปอร์เซ็นต์

ทำความรู้จักกับยางเปอร์เซ็นต์ ยางเปอร์เซ็นต์ คือ ยางรถยนต์มือสอง ที่มีการใช้งานแตกต่างกันออกไป เช่น รถป้ายแดงที่ไม่ถูกใจยางเดิม จึงถอดขายแล้วเปลี่ยนยางใหม่, ยางนำเข้าจากต่างประเทศที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนตามกฎหมายที่แตกต่างกันออกไป ฯลฯ จากนั้นจึงมีการนำยางรถยนต์มือสองนั้นมาตีสภาพ ว่าอยู่ในระดับความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ จึงถูกเรียกว่ายางเปอร์เซ็นต์นั่นเอง

ยางเปอร์เซ็นต์ที่มาจากต่างประเทศ แม้ถูกกำหนดให้เปลี่ยนเพราะไม่สมควรใช้งานในประเทศนั้น ๆ แต่เมื่อเทียบสภาพ พื้นผิวถนน จึงอาจจะยังสามารถนำมาใช้งานในประเทศเราได้อยู่บ้าง จึงยังมีการนำยางเปอร์เซ็นต์แบบนี้มาขายให้เห็นกันอยู่บ้าง

ยางเปอร์เซ็นต์ (Rubber Cement) เป็นสารกาวที่มีความเหนียวและเป็นหนืดที่ใช้ในการประกอบวัตถุด้วยยางหรือพลาสติกเข้าด้วยกัน มันมักจะใช้ในการทำงานฝีมือหรืองานศิลปะเพื่อต่อเชื่อมวัตถุในขั้นตอนที่ต้องการความแข็งแรงและประสิทธิภาพในการต่อเชื่อมที่ดี ส่วนประกอบหลักของยางเปอร์เซ็นต์ประกอบด้วยส่วนผสมของยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ รวมถึงสารละลายที่มักจะเป็นที่ระคายเคืองหรือน้ำยาที่รวมอยู่ในส่วนผสมของยางเปอร์เซ็นต์

การใช้งานของยางเปอร์เซ็นต์มักเป็นที่นิยมในการสร้างงานศิลปะและงานฝีมือ เช่น การต่อแผ่นภาพวาดหรือภาพถ่ายลงบนกระดาษหรือแผ่นภาพอื่นๆ โดยใช้ยางเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนต่อประสานซึ่งมีความยืดหยุ่นและคงทนต่อการยืดหด มันยังสามารถใช้เป็นส่วนต่อประสานในการประกอบงานฝีมืออื่นๆ เช่น การต่อป้ายชื่อ การต่อบานปั้นสร้าง หรืองานฝีมือที่ต้องการความแข็งแรงในการต่อเชื่อมสิ่งของเข้าด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม การใช้ยางเปอร์เซ็นต์ต้องใช้ประสงค์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากมันมีส่วนผสมของสารละลายที่อาจเป็นอันตรายหรือทำให้ระคายเคืองเมื่อได้รับการหายใจเข้าไปในร่างกายหรือเสียดสีผิว การใช้งานควรทำในที่อากาศถ่ายเทและทำความสะอาดมือให้สะอาดหลังจากการใช้งานเสร็จสิ้นเสมอ การอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ใช้ยางเปอร์เซ็นต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง

ยางเปอร์เซ็นต์มักมีกลิ่นแรงและสามารถทำให้ความเปียกเป็นมันได้ การที่มันสามารถทำให้ความเปียกเป็นมันนี้ทำให้มันสามารถใช้สำหรับต่อวัตถุได้ดี เมื่อยางเปอร์เซ็นต์แห้งสามารถทำให้วัตถุที่ถูกต่อมันเหนียวและติดมากมายอย่างมั่นคง

การใช้ยางเปอร์เซ็นต์นั้นควรใช้ในที่ระบายอากาศได้ดี เพราะมันมีกลิ่นแรงและเป็นอันตรายเมื่อได้รับการดมหรือสูดออกมาในปริมาณมาก การใช้งานควรใช้ในที่อากาศถ่ายเทอากาศได้ดีหรือในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการสูดหายใจไปรับประทาน

การใช้ยางเปอร์เซ็นต์นั้นควรระวังไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังหรือตา เพราะมันอาจทำให้ระคายเคืองหรือกระตุ้นต่อผิวหนังหรือตาได้ ดังนั้นควรใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทหรือมีระบบระบายอากาศดี เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสผิวหนังหรือตาไป

ในการใช้ยางเปอร์เซ็นต์ ควรอ่านคำแนะนำและปฏิบัติการใช้งานที่ระบุในบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง และควรเก็บสารนี้ในที่ที่ปลอดภัยจากเด็ก อาจจำเป็นต้องใช้มือถือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน