เปลี่ยนยางรถยนต์เมื่อถึงเวลาเพื่อการเดินทางปลอดภัย

เปลี่ยนยางรถยนต์เมื่อถึงเวลาเพื่อการเดินทางปลอดภัย การเปลี่ยนยางควรทำทันทีเมื่อมองว่าเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ข้อ หรืออาจจะสังเกตได้จากระหว่างการขับขี่ว่า ยางยึดเกาะถนนหรือเปล่า รวมถึงมีปัญหาในการเข้าโค้งหรือไม่ ซึ่งบางครั้งการเข้าโค้งอาจจะไม่ได้อยู่ที่จังหวะของช่วงล่างเท่านั้น แต่หมายถึงยางรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยทุกการขับขี่แนะนำว่าการใช้รถยนต์ทุกครั้งอย่าคิดละเลยความสำคัญของ “ยางรถยนต์” เด็ดขาด

“ยางรถยนต์ที่เสื่อมสมรรถภาพ” หมายถึงการที่ยางของรถยนต์มีสภาพไม่ดีและอาจมีปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการขับขี่และความปลอดภัยของรถ

อาการของยางรถยนต์ที่เสื่อมสมรรถภาพสามารถเป็นได้หลายประการ เช่น:

คราบและความลึกของยาง: ยางที่มีคราบฝังติดหรือมีความลึกน้อยมากแสดงว่ายางนั้นอาจเสื่อมและเก่าจนส่งผลต่อการเกาะเกี่ยวกับถนนและการเคลื่อนที่ของรถยนต์ในสภาพถนนที่ชำรุด

แนวทางเส้นตรงของยาง: การตรวจสอบว่ายางยังคงมีการเส้นตรงหรือไม่ เพราะหากยางมีแนวทางไม่เส้นตรงอาจแสดงถึงการสึกหรอซ้ายหรือขวาของยางที่ไม่สมดุลกัน

ความลึกของร่องยาง: ร่องยางเป็นส่วนที่มีความสำคัญสำหรับการระบายน้ำและเพิ่มการเกาะที่ถนน ถ้าร่องยางลึกลงหรือมีสึกหรอเล็กน้อยอาจทำให้มีความเสี่ยงในการสูญเสียการเกาะถนนเมื่อถนนเปียก

ฝักบังคับ: การตรวจสอบว่ายางมีการฝักบังคับหรือไม่ เพราะการฝักบังคับที่ไม่เท่ากันบนยางแต่ละล้ออาจทำให้มีการกระแทกแบบไม่สมดุลและเสี่ยงต่อความเสียหายของยาง

การดูแลรักษาและตรวจเช็คยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการมีปัญหาที่เกี่ยวกับยางและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของคุณได้มาก แนะนำให้ตรวจสอบความสภาพของยางอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์เพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของรถยนต์ของคุณไว้ในสภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

ยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพอาจมีลักษณะเสียหายหลายแบบ เช่น

ยางด้อยคุณภาพ (Tire Wear): เป็นการสึกหรอที่ส่วนต่างๆของยางลดลงหรือมีรอยขาดหายที่พื้นผิวยาง ซึ่งอาจเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับรถในเส้นทางที่มีความเร้นหรือทางโค้งมาก การเบรกหรือเลี้ยวรถอย่างรุนแรง หรือการขับรถในเวลาที่ยางยังเย็นอยู่ไม่พอเหมาะสม

ยางซีนผิว (Sidewall Damage): คือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บริเวณข้างของยาง ซึ่งอาจเกิดจากการชนหรือชำรุดจากการถูกสะดุดในการใช้งาน

รอยบิดเบี้ยว (Cupping or Scalloping): เป็นรอยแบบโคลงตกแต่งบนพื้นผิวยางที่มักเกิดจากปัญหาที่ส่วนต่างๆของรถหรือชุดเซ็นต์ตลอดจากการขับรถในเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสม

ขอบยางที่ซึ่ง (Bulges): คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ด้านข้างของยางซึ่งอาจเกิดจากการชนหรือสภาวะทางอากาศที่ไม่เหมาะสม

การรักษาและการดูแลที่เหมาะสมของยางรถยนต์สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรักษาสมรรถภาพและความปลอดภัยขณะขับขี่ แนะนำให้ตรวจสอบและเปลี่ยนยางที่มีสภาพเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากยางที่ไม่ให้ประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีและปลอดภัย